Học BIM với TBF Academy

Tại TBF Academy, chúng tôi tổng hợp và chuyển đổi những kinh nghiệm ứng dụng BIM trong các dự án trong và ngoài nước của chúng tôi thành nội dung đào tạo mang tính thực tiễn cao. Các chương trình đào tạo với nội dung phong phú, từ tổng quan tới chi tiết, từ cách thức sử dụng phần mềm vào từng công việc cụ thể tới lập kế hoạch/ quy trình áp dụng BIM vào các dự án, sẽ cung cấp những hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và từng loại hình dự án khác nhau. Ngoài ra, trong các khóa học, những bài học hoặc vấn đề trong triển khai BIM được rút ra từ các dự án sẽ được các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi cũng như các chuyên gia về BIM chia sẻ và trao đổi. Cách tiếp cận này nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người học trong việc tiếp thu và sử dụng BIM.

Toàn bộ các khóa học sẽ được tổ chức online nhằm tạo sự tiện lợi về mặt thời gian, xóa bỏ khoảng cách địa lý nhằm phổ biến kiến thức BIM rộng rãi hơn.

Hãy đăng ký ngay để trở thành viên của TBF Academy và nhận được những ưu đãi cho các khóa học sắp tới!