BIM là một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp các yếu tố như công nghệ, quy trình và con người nhằm nâng cao năng suất cho ngành thiết kế, xây dựng. BIM đã, đang được triển khai trong nhiều dự án xây dựng ở Việt Nam và sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn trong thời gian tới khi chính phủ chính thức ban hành các quy định bắt buộc áp dụng BIM. Khóa học này nhằm cung cấp những thông tin khái quát nhất về BIM giúp người học hiểu rõ phần nào kiến thức BIM cơ bản để chuẩn bị cho quá trình làm chủ BIM trong tương lai.

Khóa học này dành cho :

  • Mọi đối tượng đang làm việc trong ngành thiết kế, xây dựng, bất động sản.
  • Sinh viên chuyên ngành thiết kế, xây dựng của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, v.v.
  • Những ai quan tâm về BIM

Khóa học này nhằm giúp học viên:

  • Hiểu về nguồn gốc và lịch sử phát triển của BIM.
  • Hiểu về những khái niệm BIM trên thế giới.
  • Nhận biết những đặc điểm & lợi ích của BIM
  • Hiểu rõ những tác động của BIM đối với ngành xây dựng.
  • Nhận biết những thách thức khi triển khai BIM ở các cấp độ
  • Hiểu về các ứng dụng BIM ở các giai đoạn của dự án
  • Làm rõ những quan niệm sai lầm về BIM
Trang Nguyen

Your Instructor


Trang hiện tại là Quản lý BIM cấp cao tại THE BIM FACTORY. Là một kiến trúc sư đam mê công nghệ với hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có hơn 7 năm triển khai BIM trong nhiều dự án quốc tế và trong nước. Anh là một trong những người ứng dụng BIM sớm nhất ở Việt Nam. Ngoài ra, anh còn tham gia đồng sáng lập Cộng đồng BIM Việt Nam, một diễn đàn nhằm giới thiệu công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm triển khai BIM giữa các thành viên, giúp thúc đẩy việc phổ biến BIM rộng rãi ở Việt Nam.

https://www.linkedin.com/in/trang-n-nguyen/

Select a pricing plan and sign up